netjobs.com

Region Uppsala

Vad säger våra medarbetare?

Eliana

Sjuksköterska

Mikaéla

Psykolog

Maria

Specialpedagog

"Här finns tid för samtal och reflektion"
Möt Eliana, sjuksköterska på Närvårdsavdelningen i Uppsala.

Varför började du på Närvårdsavdelningen och Hälsa och habilitering?
Jag har jobbat på Närvårdsavdelningen i ett halvår nu. Här tar vi emot patienter som behöver vård men som inte behöver det stora sjukhusets resurser. Patienterna är hos oss i allt mellan några dagar till några veckor innan det är dags att åka hem igen.

Det var en kollega som talade varmt om miljön här. Innan jag kom hit arbetade jag med akutsjukvård. Det var ett intensivt och intressant jobb, men jag kände hela tiden att jag ville ha mer tid med patienterna. Jag valde sjuksköterskeutbildningen för att jag vill ha ett yrke där jag kan finnas till för människor och vara närvarande.

På Närvårdsavdelningen kan jag vara här och nu och känner verkligen att jag gör ett bra jobb för patienterna.

Vad är viktigast för dig på jobbet?
Det viktigaste för mig är att ha tid för patienterna. Speciellt äldre behöver tid, och det är oftast de som kommer till oss.

Här har jag tid att lära känna de som kommer hit och tid att lyssna. Man kan säga att jag är patientens högra hand, jag sätter mig in i patientens situation och för sedan hans eller hennes talan i kontakt med läkare, kommun och så vidare.

Jag är sjuksköterska, men arbetar också med att stötta och peppa. Det som driver mig är att se patienterna utvecklas – att det går framåt.

De allra flesta blir bättre för varje dag som går och det gör mig väldigt glad. På så sätt är det här en väldigt positiv verksamhet. Våra patienter trivs också väldigt bra. De är borta, men känner sig ändå hemma. Vi har vackra trädgårdar med uteplatser, frukter och bär och det finns alltid någon att prata med 24 timmar om dygnet. En del patienter vill inte åka hem när det är dags.

Vad är svårast på jobbet?
Jobbet kan vara krävande, med tunga lyft och svåra samtal. Och så finns det dagar då vi inser att en patient helt enkelt inte blir bättre. Då vi inte kan göra mera, bara lindra. Det är tungt. Men vi som jobbar här har en bra relation, stöttar varandra och delar tankar och funderingar.

Utvecklas du i ditt arbete?
Ja. För det första finns det stora möjligheter att påverka jobbet. Vi lyssnar på varandra och alla vågar säga vad man tycker.

Jag känner också att jag kan bidra med mycket. Jag är dokumentationsansvarig och medicintekniskt ansvarig och jag jobbar för att vi ska kunna erbjuda än mer avancerad vård på avdelningen. Jag känner verkligen att man lyssnar på mig och tar vara på mina erfarenheter. Hälsa och habilitering är också en extra spännande arbetsplats eftersom den rymmer så många intressanta verksamheter; exempelvis Mobila äldreakuten, Habiliteringens medicinska enhet, Husläkarmottagningen för hemlösa och Cosmos asyl- och integrationshälsan. Här kan man utvecklas på så många olika sätt.

"Jag hjälper barnen att komma till sin rätt".
Möt Mikaéla, psykolog på Habiliteringen för barn och vuxna med autism.

Varför jobbar du på Habiliteringen?
Jag har alltid varit intresserad av hjärnan, hur den fungerar och hur man kan påverka hjärnans utveckling. Därför blev jag psykolog. Habiliteringen valde jag därför att man jobbar i tvärprofessionella team med psykolog, kurator, sjukgymnast, arbetsterapeut, specialpedagog, logoped och fritidspedagog. Vi har även tillgång till medicinsk kompetens i form av sjuksköterska och dietist. Det finns så mycket kunskap här och jag tänkte: Det här kommer att bli en utvecklande miljö för mig. Och det har det blivit.

Idag jobbar jag med barn som har autism och med deras nätverk; familj och förskolepersonal. Det är verkligen ett omväxlande, meningsfullt och givande arbete.

Vad driver dig i ditt jobb?
Att få sprida kunskap om hur man, ofta med ganska små medel, kan skapa en positiv inlärningsmiljö för barn med funktionshinder i förskola och skola och en förståelig vardag. Att få bidra till att barnen, som har så mycket att erbjuda men som behöver förståelse, kan få rätt bemötande och en miljö som passar dem för att komma till sin rätt.

Hur är det att jobba på Habiliteringen?
Habiliteringen är ett bra ställe att vara psykolog på. Jag känner att jag är viktig. Dessutom har vi ett öppet klimat där det finns engagemang och möjlighet att påverka.

En stor fördel är att Habiliteringen inte bara finns i Uppsala, utan i hela länet. Jag träffar regelbundet mina kollegor, knappt fyrtio psykologer, och diskuterar gemensamma frågor. För mig har det alltid funnits någon kollega att fråga eller diskutera med.

Vad är svårast?
Mitt jobb kan vara känslomässigt tufft. I vårt samhälle är normen för hur man får vara ibland mycket smal. De familjer vi träffar är hjältar och det är jobbigt att inte kunna hjälpa mer än vi kan. Man behöver vara lyhörd och flexibel, kunna tänka om och inte låsa sig. Här är stödet från kollegorna jätteviktigt.

Vad har du lärt dig sedan du kom hit?
Mycket, både av kollegor och de människor jag träffar i arbetet. Att ha lite mera tålamod, till exempel. Det vi gör tillsammans kan ha betydelse på längre sikt även om vi inte alltid ser resultat i nuet. Det är en otrolig kick när föräldrar och andra i barnets närhet förstår att de kan hjälpa och stötta barnet - och när barnet börjar ta kliv framåt.

"Jag är barnens extra röst i skolan".
Möt Maria, specialpedagog på Habiliteringen för barn och vuxna med utvecklingsstörning.

Varför började du på Habiliteringen?
Jag jobbade tidigare som specialpedagog inom skolan. Jag tycker om att få barn att nå sina mål, och jag lockades av att arbeta i team som man gör på Habiliteringen. Idag hjälper jag barn och unga med utvecklingsstörning.

Vad är mest intressant i ditt jobb?
Att vara ute i skolorna. Ibland är jag observatör som ett led i en utredning. Ibland deltar jag på lektionerna för att se hur det fungerar.

Det är även roligt att hålla i utbildningar för familjer, nätverk och personal. Hur ser alternativen ut när barnet ska börja skolan? Vad kan vara bra att jobba med hemma? Jag ger tips och råd för att utveckla samspel och kommunikation.

Hur ser du på din arbetsplats?
Jag lär mig otroligt mycket. Det är fördelen med samarbete. Ofta jobbar jag tillsammans med andra; psykologer, kuratorer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, fritidspedagoger och logopeder. Vi har även tillgång till medicinsk kompetens i form av sjuksköterska och dietist

Vi är cirka 16 specialpedagoger i länet som träffas regelbundet, diskuterar ny litteratur, nyheter på området och pedagogiska frågor.

Jag är också med i en programgrupp kring utvecklingsstörning som ses flera gånger om året och diskuterar bland annat vad som händer inom forskningen.

Habiliteringen är en lyssnande arbetsplats som tar vara på medarbetarnas tankar kring hur vi kan bli ännu bättre. På så sätt jobbar jag både med de barn som kommer till oss idag, och de som kommer i morgon.

Hur ser en vanlig dag ut?
Egentligen är ingen dag den andra lik, men så här kan det se ut: På förmiddagen gör jag skolbesök eller träffar ett nätverk på Habiliteringen för handledning, planering eller uppföljning. Ibland håller jag i en kurs. Efter lunch tar jag tillsammans med familj och någon ut teamet fram en habiliteringsplan. Många barn är själva med i planeringen och ger förslag på vad de vill göra.

Vad har du lärt dig?
Att ha svåra samtal. Att möta människor som är i kris. Det är tufft ibland, familjer kan vara ledsna och upprörda. Det gäller att tillsammans lösa problem och se framåt. Att peppa och hålla modet uppe: Det går att leva ett bra liv med funktionshinder!

"Det har verkligen blivit skillnad sedan du kom in", kan någon säga. Det kan lyfta en hel dag, en hel vecka.